Разработка платного шаблона Joomla

Ceník služeb

Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami
 

Služba
          Cena
Vystavení potvrzení pro ÚP          250,- Kč
Výpis ze ZD pro komerční pojišťovnu          400,- Kč 
Vyplnění formuláře pro Domov seniorů         300,- Kč
Aplikace očkování pro samoplátce, konzultace  před odjezdem do zahraničí        

250,-

 

Pokuta za  neomluvení předem sjednaného termínu         400,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele a jiné posudky obecně           600,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel           550,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního pasu           800,- Kč
Vyplnění formuláře k lázeňské léčbě u samoplátců           600,- Kč
Vystavení potravinářského průkazu           350,- Kč
Omluvenka do školy, posudek k přijetí na VŠ           150,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře           300,- Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně vakcíny u pacientů do 50 let           1100,-Kč
Očkování proti chřipce včetně vakcíny u pacientů do 65 let           550,- Kč
Vyšetření nepojištěného pacienta a předoperační vyšetření u samoplátců vč. EKG           1300,- Kč
Posudek k přijetí na VŠ           150,- Kč
 Individuální péče - VIP balíček (předplacených 8 hodin individuální péče dle potřeb pacienta na kalendářní rok), včetně chatu, telefonu či návštěvy           10 000,- Kč
Aplikace injekce na doporučení jiného lékaře           150,- Kč
Vyšetření registrovaného pacienta mimo ordinační dobu           600,- Kč
EKG vyšetření u samoplátců           350,- Kč
Kopie jedné strany ze zdravotní dokumentace           20,- Kč
Test stolice na okultní krvácení u samoplátců           600,- Kč
Vyšetření na vůdce plavidla           600,- Kč
Očkování proti meningokokovi (Nimenrix +Trumemba)           4400,- Kč
Ošetření u pacienta doma v lokalitě Prahy 13, ev. po dohodě i jiné lokality (za každou započatou hodinu)           1600,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely (sporty běžného typu)           300,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely (sporty s vyšší mírou rizika – např. horolezectví, potápění atp.)          

900,- Kč

 

Očkování proti tetanu, černému kašli a  záškrtu 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         

950,-Kč

 

 U žádného z výkonů není nutný informovaný souhlas pacienta