Разработка платного шаблона Joomla

Ceník služeb

Ceník služeb nehrazených zdravotními pojišťovnami
 

Služba
          Cena
Vystavení potvrzení pro ÚP          200,- Kč
Výpis ze ZD pro komerční pojišťovnu          300,- Kč 
Vyplnění formuláře pro Domov seniorů          200,- Kč
Výpis ze zdravotní dokumentace pro závodního lékaře         200,- Kč 
Posouzení zdravotní způsobilosti pro obsluhu vysokozdvižného vozíku         300,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti pro zaměstnavatele           400,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel           500,- Kč
Posouzení zdravotní způsobilosti k držení zbrojního pasu           600,- Kč
Vyplnění formuláře k lázeňské léčbě u samoplátců           500,- Kč
Vystavení potravinářského průkazu           300,- Kč
Omluvenka do školy           100,- Kč
Aplikace očkování u samoplátců           200,- Kč
Očkování proti klíšťové encefalitidě včetně vakcíny           950,- Kč
Očkování proti chřipce včetně vakcíny           550,- Kč
Vyšetření nepojištěného pacienta           1000,- Kč
Posudek k přijetí na VŠ           100,- Kč
Předoperační vyšetření u samoplátců včetně EKG           1000,- Kč
Aplikace injekce na doporučení jiného lékaře           100,- Kč
Vyšetření registrovaného pacienta mimo ordinační dobu           500,- Kč
EKG vyšetření u samoplátců           300,- Kč
Kopie jedné strany ze zdravotní dokumentace           10,- Kč
Test stolice na okultní krvácení u samoplátců           300,- Kč
Vyšetření na vůdce plavidla           500,- Kč
Ošetření na objednávku v délce 15 min., bez čekání, mimo ordinační hodiny (za každých započatých 15 minut)           300,- Kč
Ošetření u pacienta doma v lokalitě Prahy 13, ev. po dohodě i jiné lokality (za každou započatou hodinu)           1500,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely (sporty běžného typu)           200,- Kč
Vyšetření pro sportovní účely (sporty s vyšší mírou rizika – např. horolezectví, potápění atp.)           900,- Kč
Odeslání výpisu ze zdravotní dokumentace u odregistrovaného pacienta           150,- Kč
 U žádného z výkonů není nutný informovaný souhlas pacienta